Lesrooster 2019 2020

De avonden zijn van 19:30 tot 22:00 uur.

Hieronder vindt u het nieuwe rooster:

Datum Les Onderwerp
29-10 2019 les 1 uitwendige luchtbelemmering rook/gas :
5-11 les 2 bewusteloosheid epilepsie koortstuip hersenvliesontst. :
10-12 les 3 reanimatie Aed 2 groepjes van 6 .start 19.00 uur en 20.30 uur :
07-01 2020 les 4 div. ziektebeelden :
14-01 les 5 reanimatie Aed 2groepjes van 6 start 19.00 en 20.30 uur :
18-02 les 6 kleine wonden :
03-03 les 7 onderkoeling bevriezing giftige stoffen :
10-03 les 8 reanimatie Aed 2 groepjes van 6 start 19.00 en 20.30 uur :
24-03 les 9 Carrousel ziektebeelden :
07-04 les 10 verbanden drukverband etc. :